Vzdálenosti mezi místy a plánovač cest

Podmínky použití webové stránky Vzdalenostest.cz

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s ustanoveními zde obsažených poznámek a všeobecných podmínek použití. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, stránky nepoužívejte, prosím!

Omezení nekomerčního použití

Webová stránka Vzdalenostest.cz je určena výhradně pro nekomerční použití. Bez předchozího souhlasu majitele není dovoleno zobrazovat, upravovat, kopírovat, zveřejňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem převádět nebo prodávat jakékoli informace, služby nebo produkt zveřejněný na webové stránce Vzdalenostest.cz.

Materiály obsažené na webových stránkách jsou chráněny autorským právem a neoprávněné použití jakýchkoli materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách může představovat porušení ustanovení zákona o autorském právu a souvisejících práv a ostatních předpisů ve státě Vzdalenostest.cz.

Majetek, práva a závazky

Obsah, který není ve vlastnictví majitele webové stránky, a je použit se svolením jeho autora/majitele, musí být po žádosti vznesené autorem/majitelem ze stránek odebrán.

Omezení odpovědnosti

Webová stránka Vzdalenostest.cz při výpočtu vzdáleností mezi městy a místy využívá data získaná z Maps.google.com a majitel nenese žádnou materiální nebo trestní zodpovědnost, pokud informace o vzdálenostech neodpovídá skutečné situaci.

Majitel webové stránky se plně zříká jakékoli zodpovědnosti, která by byla jakkoli spojená s použití webových stránek v rámci domény Vzdalenostest.cz, a to pro jakékoli uživatelské činnosti související s používáním nebo zneužíváním obsahu webových stránek, k čemuž může dojít ze strany uživatele nebo třetí strany v souvislosti s používáním nebo zneužíváním obsahu webových stránek Vzdalenostest.cz.

Změny v těchto podmínkách a další podmínky podnikání

Majitel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití a ostatní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

Nejprve zadejte města